< More News

Latest News

Latest Data and Development of Cases of the 709 Crackdown (as of 18:00 of 8 July 2020)

As of 18:00 8 July 2020, at least 321 lawyers, law firm staff, human right activists and family members have been questioned, summoned, forbidden to leave the country, held under house arrest, residential surveillance, criminally detained or arrested.

 

Statistics by category*:

 

Sentenced and Case Closed: 15 persons

3 persons are serving sentence

①    Lawyer Zhou Shifeng Hu Shigen  Wu Gan

 

2 persons are serving suspended sentence

①    Lawyer Li Heping Zhai Yanmin

 

8 persons completed sentence

Liu Xing Zhang Wanhe Yao Jianqing Li Yanjun Wang Fang Yin Xu’an Lawyer Jiang Tianyong Lawyer Wang Quanzhang

 

1 person exempted from criminal punishment

Lawyer Xie Yang

 

1 has his suspend sentence terminated

Gou Hongguo

 

Bail Condition Lifted: 26 persons

11 lawyers: Wang Qiushi Huang Liqun Siu Muqing Xie Yuandong Li Zhuyan Wang Yu Bao Longjun Ren Quanniu Li Chunfu Ren Quanniu Zhang Kai

4 lawyers’ assistants: Liu Peng Fang Xiangui Gao Yue Zhao Wei (Kaola)

2 law firm staff: Wang Fang Liu Sixin

4 human rights activists Liu Yongping (aka Lao Mu) Lin Bin (aka Wang Yun Monk) Tang Zhishun Xing Qingxian

5 religious activists: Yan Xiaojie Huang Yizi Zhang Chongzhu Zhang Zhi Cheng Congping

Top