< More News

Latest News

【“709 Crackdown”】 Latest Data and Development of Cases as of 1800 7 July 2018

【“709 Crackdown”】Latest Data and Development of Cases as of 1800 7 July 2018

 

As of 18:00 7 July 2018, at least 321 lawyers, law firm staff, human right activists and family members have been questioned, summoned, forbidden to leave the country, held under house arrest, residential surveillance, criminally detained or arrested.

 

 

Statistics by category*:

 

Awaiting Trial: 1 person

1 lawyer: Wang Quanzhang

 

Sentenced and Case Closed: 14 persons

5 persons are serving sentence

Wu Gan Lawyer Zhou Shifeng Hu Shigen Lawyer Jiang Tianyong Yin Xu’an

 

3 persons are serving suspended sentence

Lawyer Li Heping Gou Hongguo Zhai Yanmin

 

5 persons completed sentence

Liu Xing Zhang Wanhe Yao Jianqing Li Yanjun Wang Fang

 

1 person exempted from criminal punishment

Lawyer Xie Yang

 

Residential Surveillance: 1 person

1 lawyer: Zhang Kai

 

Bail Condition Lifted: 25 persons

11 lawyer: Wang Qiushi Huang Liqun Siu Muqing Xie YuandongLi Zhuyan Wang Yu Bao Longjun Ren Quanniu Liu Sixin Li Chunfu Ren Quanniu

4 lawyers’ assistants: Liu Peng Fang XianguiGao Yue Zhao Wei (Kaola)

1 law firm staff: Wang Fang

4 human rights activists Liu Yongping (aka Lao Mu) Lin Bin (aka Wang Yun Monk) Tang Zhishun Xing Qingxian

5 religious activists: Yan Xiaojie Huang Yizi Zhang Chongzhu Zhang Zhi Cheng Congping

Top